Janja

 
 

Age: 28  Year Diagnosed: 2013  Current Location: Ljubljana, Slovenia

"I was diagnosed by "accident". I have LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) and it was caught after I started complaining about my more and more frequent reactive hypos. I had had them since I was a teenager and doctors never thought much of it. I wish more people were aware of LADA and I kind of suspect that lots of type 2s actually have it and aren't being treated correctly. Maybe even type 1's who were diagnosed later in life might have had undiagnosed LADA. I am so lucky it was caught early on, before I got any complications.I also started insulin early on and that's what keeps my pancreas still kicking, a bit.

Learn as much as you can, don't be afraid - you can manage, it is overwhelming in the beginning, but you'll get a hang of it. Also, don't be scared, if you take care of yourself and your sugar levels, you can live a long, "healthy" (without complications), happy life."

 

" Želim si da bi ljudje, predvsem zdravniki bolje vedeli za obstoj "LADA-e" oz., kakor so meni dali nalepko "počasi potekajoča sladkorn bolezen tipa 1". Imela sem neizmerno srečo in super zdravnike, da sem dobila diagnozo tako zgodaj kot sem jo... Ker je bila moja takratšnja osebna zdravnica tako bistra, da me je ba podlagi reaktivnih hip poslala na OGTT test. Sumim da ima veliko diabetikov tipa 2 v resnici LADO in hkrati se je verjetno kar nekaj diabetikom tipa 1, ki so bili diagnosticirani pozneje v življenju (v odraslosti) bolezen kuhala kar nekaj let, pa niso vedeli.

Nauči se čimveč o svoji bolezni, sprva je obremenjujoče, toda ne skrbi - uspelo ti bo diabetes vključiti v svoje življenje. Ne boj se, če dobro skrbiš zase in za svoje sladkorj lahko živiš dolgo, zdravo (brez zapletov sladkorne bolezni), srečno življenje."